spacer

 

 

 

 

 
 
Contact
U kan SPIL steeds per brief, telefoon, fax of mail contacteren: 

SPIL - Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg
Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid, antenne Limburg 

Provinciehuis Limburg
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt

Tel. 011 10 09 96

E-mail: info@overlegplatformgg.be 

 

 


Created by Sanmax